Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere 223/2020. (XII.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2020. december 31. napjával hatályon kívül helyezi Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 148, 149, 150, 151, 152, 153/2019. (XI.22.), 171, 172/2019. (XII.19.) határozatait, melyben a Borsosgyőri, Kéttornyúlaki, Tapolcafői és Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Önkormányzata elnökeit és tagjait megválasztotta.

Településrészi önkormányzati képviselők választása 2019

 


A képviselőtestület Pápa-Borsosgyőr városrészben borsosgyőri illetékességgel Borsosgyőri Városrész Önkormányzata elnevezéssel, Pápa-Tapolcafő városrészben tapolcafői illetékességgel Tapolcafői Városrész Önkormányzata elnevezéssel településrészi önkormányzatot hozott létre.

A településrészi önkormányzatok tagjainak száma: 5 fő. A településrészi önkormányzatnak tagja a településrész települési képviselője.

A településrészi önkormányzatok elnökét és tagjait a településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárokból a képviselőtestület választja meg.

Közlemény a kéttornyúlaki településrészi önkormányzat tagjainak jelöléséről

 

KÖZLEMÉNY
a kéttornyúlaki településrészi önkormányzat tagjainak jelöléséről
 
 
A 2011-ben lebonyolított ajánlási eljárás a Pápa-Kéttornyúlaki településrész tekintetében nem vezetett eredményre, megfelelő számú jelölt hiányában a Képviselőtestület nem döntött a Kéttornyúlaki Településrészi Önkormányzat létrehozásáról.
 
Fentiek alapján Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel módosított Szervezeti és Működési Szabályzata 49. § (4) bekezdésében az alábbiak szerint rendelkezett:
 
„A kéttornyúlaki településrészi önkormányzati testület tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást második alkalommal 2013. június 30-ig kell befejezni. A településrészi önkormányzati testület tagjait a jelölt ajánlási eljárás befejezését követő soron következő képviselőtestületi ülésen kell megválasztani.”
 
A településrészi önkormányzat tagjainak száma 5 fő, elnöke a településrész önkormányzati képviselője, további 4 tagját a Képviselőtestület a jelöltekből választja meg.