Jelenlegi hely

Tájékoztatás meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatás meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

 

A megnövekedett érdeklődésre tekintettel Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot a meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról.

 

Jogszabály értelmében a kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése engedélyköteles tevékenység. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdés a)-b) pontja alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

2016. július 4-től hatályos jogszabály módosítás alapján az engedély nélkül létesített kút esetén a létesítő mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

Engedélyt a jegyző, illetve a vízügyi hatóság adhat. A jegyző engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely maximum 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, valamint a karszt- vagy rétegvíz készletet nem veszi igénybe. Továbbá a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, nem pedig gazdasági célú vízigényt elégít ki.

 

A kút engedélyezésének feltétele a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Jogszabály alapján az 1885. évtől 1965. július 1-jéig terjedő időszakban létesített kútra vonatkozóan üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az 1965. július 1. és 1992. február 5. között létesített kút esetében, amennyiben az akkor érvényes jogszabályok szerint engedélyköteles volt a kút létesítése, akkor fennmaradási engedélyt, ha nem volt engedélyköteles a kút létesítése, akkor üzemeltetési engedélyt kell kérnie az ügyfélnek.

1992. február 5. után létesített minden kútra – amennyiben vízjogi létesítési engedély nélkül létesítették – fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni.

 

A kutak műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkező okleveles építőmérnök, építőmérnök és vízépítési üzemmérnök végezheti.

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmi követelményeit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete rögzíti.

 

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/ /2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58a. pontja értelmében a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó eljárásokért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pont:

24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény.

 

A jegyzőnek a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni, a vízügyi eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a vízügyi hatóság, mint szakhatóság pedig a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.

 

Pápa, 2018. október 19.