Jelenlegi hely

Meghívó a 2019. május 30-i rendkívüli testületi ülésre

 

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ülését

2019. május 30-án (csütörtökön)

08.00 órára

a Városháza épületének (Pápa, Fő u. 5.) nagytermébe összehívom.

 

1. I. Az OTP Bank Nyrt-vel kötendő beruházási kölcsön- és óvadék szerződés-tervezetével kapcsolatos döntés

 II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.)  önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
            Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

2. Vegyes ügyek

Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén szíveskedjen megjelenni.


Pápa, 2019. május 24.


Dr. Áldozó Tamás
polgármester