Jelenlegi hely

Cseperedő Alapítvány

Az Alapítvány célja: a pápai Napsugár Bölcsőde (a továbbiakban: bölcsőde) szakmai, működési, felújítási és fejlesztési elképzeléseinek támogatása, figyelembe véve a Pápa város és vonzáskörzete lakóinak elvárásait, továbbá az egészséges és sérült gyermekek családjai számára tanácsadás, a gondozási ismeretek átadása a gyermekek harmonikus testi fejlődése érdekében.

Az általánosan megfogalmazott célokon túl az Alapítvány célja továbbá az egészséges életmód kialakításában való aktív felelősségvállalás, az alkotó tevékenységek nagyfokú támogatása, mely ismereteket biztosít a gyermek pszichés, szociális és szomatikus fejlődéséhez.

Cél: az egészséges életmód kialakításában való szerepvállalás.

A játéktevékenység a gyermek fejlődésének alapvető eleme. A nevelési és gyakorlati ismeretek átadásával a szülők számára a minta nyújtása.

Cél: a gyermek életkori sajátosságainak megismertetése.

A bölcsődében elengedhetetlen az optimálisan kialakított környezet, mely a gyermek életkori sajátosságainak megfelel, mozgásra ösztönző, biztonságos, elősegíti a gyermek önállóságát. Erre alkalmas játszóhely szükséges.

 Cél a mindenkori bölcsődeépítészeti előírásoknak megfelelő tárgyi környezet korszerűsítése.

Az Alapítvány biztosítani kívánja a célok megvalósításához az anyagi segítséget, a bölcsőde szakmai hátterére támaszkodva.

Az alapítvány számlaszáma : 11748045 - 20052102

Az alapítvány adószáma : 18937600 – 1 – 19

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Beke Ágnes

           Alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy

 

A  Napsugár  Bölcsőde 8500 Pápa, Képző u. 1. alapítványa  a  „ Cseperedő Alapítvány „  számlaszám : 11748045 - 20052102

Adószám: 18937600-1-19

a  felajánlott  személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt  összeget az alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően használta fel.

Az  év  folyamán  gyermekjáték vásárlásra  500 e  Ft,  belső felújításra  176 e  Ft 

összeget fordítottunk.

2014. évben a  Nemzeti Adó-  és Vámhivatal  által  átutalt  összeg   590.500 Ft .

 

A Cseperedő  Alapítvány Alapító  és  Kuratóriumi Tagjai  megköszöni mindazok  támogatását,  akik  megtisztelték a  bizalmukkal !

 

 

Beke Ágnes

intézményvezető

 

Címkék: