Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Székhelye: Pápa, Barát u. 9.
Telefon: 89/511-240
E-mail cím: eszi@pvoeszi.hu
 
Intézményvezető: Szalainé Tihanyi Andrea
Telefon: 89/310-186
 
Gazdasági vezető: Orbán András
Telefon: 89/511-250
 
Intézményvezető ápoló: Kissné Marton Bernadett
Telefon: 89/511-247
 
Gondozási Központ vezető: Oláh Márta
Telefon: 89/511-252
 
Család-és Gyermekjóléti Központ vezető: Salamon Judit
Telefon: 89/ 313-607
 
Alaptevékenységei:
Személyes gondoskodás: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások működtetése integrált szervezeti formában.
Ellátja a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott alaptevékenységek szakmai feladatainak megvalósításával kapcsolatos – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdasági feladatokat.
Fenntartója:
Pápa Város Önkormányzata
 
Telephelyek:
 
Idősek Otthona
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény. Demens betegek ellátása is biztosított az intézmény keretein belül. A szolgáltatás egészségügyi és mentálhigiénés feladatokat lát el.
 
 • Idősek Otthona
  49 férőhely
  Pápa, Barát u. 3.
  Telefon: 89/511-256
 • Idősek Otthona (Demens csoport)
  15 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
  Telefon: 89/511-242
 • Idősek Otthona
  42 férőhely
  Pápa, Vörösmarty u. 12.
  Telefon: 89/511-350
 • Idősek Otthona
  31 férőhely
  Pápa, Teveli út 3.
  Telefon: 89/324-893
 
Idősek Gondozóháza
Nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, mely demens betegek ellátását is biztosítja.
 
 • Idősek Klubja
  40 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
 • Időskorúak Gondozóháza
  20 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
  telefon: 89/313-183
 
Gondozási Központ
Pápa, Barát u. 11.
Telefon: 89-511-252 
 
a fenti telephelyen működő szolgáltatások:
 • Étkeztetés: napi egyszeri, szükség esetén diétás, akik koruk, egészségi állapotuk, rászorultságuk miatt nem tudnak gondoskodni a meleg étkezésről.
 • Házi segítségnyújtás: az önmaguk ellátására részben képes személyeknek a saját lakókörnyezetükben szakképzett ápoló személyzettel.
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: az egyedül élő, egészségi állapotuk miatt rászorult személyek részére 24 órás diszpécser szolgálaton keresztül.
 • Támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek otthonában biztosított személyi segítő szolgáltatás és szállítás keretében.
 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása
és időszakos férőhely 20+6 fő részére. Életvitelszerű átmeneti lakhatás és mentális gondozás.
Telephely: 8500 Pápa, Arany János utca 4.
Telefon: 89/318-108
 
Fogyatékosok Nappali Intézménye
Szociális foglalkoztatás 20 fő részére.
Napközben foglalkoztatás, fejlesztés, szociális ellátás, közösségi szolgáltatások.
Telephely: 8500 Pápa, Anna tér 15.
Telefon: 89-630-129
 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
A családsegítés sokrétű, komplex segítő szolgáltatás, amelynek keretébe tartozik többek között a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárása és közreműködés azok megszüntetésében; segítő beavatkozás krízishelyzetekben; természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése. 
 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás speciális személyes szolgáltatás, amely a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
Telephely: 8500 Pápa, Anna tér 15.
Telefon: 06-89-318-046
 
Család-és Gyermekjóléti Központ 
A pápai járás területén a gyermek családban nevelésének elősegítése, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat biztosít. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő 
gyermekjóléti szolgálatok számára.
Telephely: 8500 Pápa, Anna tér 15.
Telefon: 06-89-313-607