Jelenlegi hely

Tájékoztató lakossági fórumról

FELHÍVÁS


Tájékoztatom Pápa város lakosságát, a településen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket, mint partnereket, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 5/2019. (I.25.) határozatával támogatta a 83. sz. út Pápa - Győr, M1 autópálya (32+574 - 70+250 km sz.) közötti szakaszának 2x2 sávos, főúti kiépítésével összefüggésben a 83-as sz. főút és a Vaszari út közötti szakaszra a földutak és a kerékpárút területbiztosítása érdekében a közlekedési terület kismértékű kibővítését, ezzel összefüggésben Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a helyi építési szabályzatnak a tárgyalásos eljárás szerinti módosításáról döntött.
A településrendezési eszközök módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt tárgyalásos eljárás szerint kívánjuk lebonyolítani. 
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az eljárás során biztosítjuk a partnerek részvételét és folyamatos tájékoztatását, véleményének megismerését. A dokumentumokat lakossági fórum keretén belül


2019. április 25-én 16.00 órakor a Városháza Pápa, Fő utca 5. szám alatti 1. emeleti nagytermében


ismertetjük. A településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja az önkormányzat honlapján az alábbi helyen megtekinthető:

Pápa, 83. főút menti kiszolgáló földutak és a Vaszari úti kerékpárút – Helyi Építési Szabályzat módosítás

Kérjük, hogy amennyiben a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes észrevételt, véleményt szeretne megfogalmazni azt a lakossági fórumon szóban tegye meg, vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos formában szíveskedjen a következő címre eljuttatni:

Pápa Város Főépítésze
Mezei László részére
8500 Pápa, Fő utca 5.
Email: muszaki@papa.hu

Pápa, 2019. április 16.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

 

A felhívás pdf formátumban